Tài liệu y học trực tuyến

Đăng vào 18/10/2017

Thông tin y học và y tế là nguồn tài nguyên tri thức quý giá, phục vụ đặc lực cho các công tác quản lý, nghiên cứu và đào tạo, thông qua đó thể hiện vai trò quan trọng trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Do vậy, việc cung cấp tài nguyên thông tin y học, y tế này dưới mọi hình thức và một cách thuận lợi nhất là cần thiết cho đông đảo những người dùng tin.

Năm 2012, Viện Công nghệ thông tin – Thư viện y học Trung ương đã xây dựng cổng thông tin cung cấp tài liệu y học trực tuyến. Cơ sở dữ liệu bao gồm hơn 50.000 bài báo khoa học, 1277 luận án tiến sĩ và 190 đề tài cấp bộ.

Sau khi sáp nhập, thành lập Cục Công nghệ thông tin, toàn bộ phần mềm, cơ sở dữ liệu tài liệu y học đã được giao cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu, Cục Công nghệ thông tin quản lý, khai thác. Trong gần 5 năm qua, Trung tâm đã liên tục cập nhật, bổ sung thêm nguồn tài liệu mới đồng thời nâng cấp phần mềm giúp cho độc giả tìm kiếm, tra cứu tài liệu một cách thuận tiện hơn.

Hiện nay, cơ sở dữ liệu tài liệu y học (http://tailieu.yte.gov.vn) bao gồm hơn 58.000 bài trích; 1441 luận án tiến sỹ và 190 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ.