Các Trung tâm CSSKSS

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Tỉnh Quảng Ninh

Giám đốc: Phùng Thị Kim Dung
Phó giám đốc: Nguyễn Thị Thu Hà
Phó giám đốc: Nguyễn Thị Tỏ

Trang web của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe Sinh sản tỉnh Quảng Ninh