Chăm sóc sơ sinh và SK trẻ em

HỘI CHỨNG CO GIẬT

 

Tuyến áp dụng.

 

 

            Tất cả các tuyến.

 

 

Người thực hiện.

 

 

            Cán bộ cung cấp dịch vụ.

 

 

 

 

1. Tuyến xã.

-          Xác định cơn giật dựa vào các biểu hiện lâm sàng.

-          Xử trí cấp cứu: phải bảo đảm hô hấp - tuần hoàn và cắt cơn giật:

+        Thông đường thở, hỗ trợ hô hấp, thở oxygen nếu cần.

+        Cắt cơn giật: phenobarbital: 15 - 20 mg/kg, tiêm bắp. Nếu sau 30 phút mà còn giật có thể lặp lại lần 2 với liều 10 mg/kg hoặc phenobarbital uống (gardenal) 10 - 20 mg/kg.

-          Chuyển viện an toàn lên tuyến trên. Cho một liều kháng sinh tiêm bắp trước khi chuyển.

2. Tuyến huyện.

-          Xác định một số nguyên nhân thường gặp:

+        Rối loạn điện giải và chuyển hóa: hạ đường huyết, hạ calci...

+        Hội chứng màng não.

+        Các xét nghiệm cơ bản: công thức máu, điện giải đồ, đường huyết, chọc dò tủy sống…

-          Xử trí: cắt cơn giật và điều trị theo nguyên nhân, cho thở oxygen (nếu cần), chăm sóc hỗ trợ khác.

-          Chuyển viện an toàn lên tuyến trên khi vượt quá khả năng điều trị.

3. Tuyến tỉnh.

Như tuyến huyện và:

-          Làm các xét nghiệm để chẩn đoán nguyên nhân.

-          Làm một số xét nghiệm thăm dò khác (nếu cần): siêu âm, điện não đồ, chụp cắt lớp não…

-          Điều trị nguyên nhân.

-          Chăm sóc hỗ trợ.

-          Tư vấn và theo dõi trẻ sau khi ra viện.


(Nguồn: Hướng dẫn QG về các dịch vụ CSSKSS năm 2009)


Tin tức khác