Chăm sóc sơ sinh và SK trẻ em

NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG KHÁNG SINH CHO TRẺ SƠ SINH

0289-05-29 14:53:00
1. Các nguyên tắc sử dụng kháng sinh. Chỉ sử dụng kháng sinh khi có bằng chứng nhiễm khuẩn hoặc có nguy cơ nhiễm khuẩn cao. Những trường hợp nhiễm khuẩn nặng nên dùng kháng sinh diệt khuẩn đường tĩnh mạch và phối hợp.


Thận trọng khi dùng những kháng sinh có độc tính đối với gan và thận (như cloramphenicol, aminoglicosid, quinolon)
Không trộn lẫn các kháng sinh khác nhau khi dùng.

2. Các kháng sinh sử dụng theo tuyến.
Tuyến xã:
Khuyến khích sử dụng kháng sinh đường uống.
Trường hợp phải dùng kháng sinh đường tiêm thì dùng đường tiêm bắp, khuyến khích tiêm mông.
Tuân thủ nguyên tắc tiêm an toàn.
Tuyến huyện:
Như tuyến xã.
Sử dụng kháng sinh đường tĩnh mạch, phối hợp trong những trường hợp nhiễm khuẩn nặng.
Chuyển tuyến khi vượt quá khả năng điều trị hoặc tình trạng không cải thiện sau 2 ngày điều trị.
Tuyến tỉnh và tuyến trung ương:
Làm các xét nghiệm để tìm nguyên nhân nhiễm khuẩn.
Lựa chọn kháng sinh theo kháng sinh đồ.
Sau 72 giờ điều trị, nếu tình trạng bệnh không cải thiện thì phải thay đổi kháng sinh.
Dừng sử dụng kháng sinh ngay khi không cần thiết.

* Tuyến áp dụng.
    Tất cả các tuyến.
* Người thực hiện.   
    Cán bộ cung cấp dịch vụ.

(Nguồn: Hướng dẫn Quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - 2009)
 

Tin tức khác