Chăm sóc sơ sinh và SK trẻ em

XUẤT HUYẾT Ở TRẺ SƠ SINH

 

Tuyến áp dụng.

 

 

            Tất cả các tuyến.

 

 

Người thực hiện.

 

 

            Cán bộ cung cấp dịch vụ.

 

 

 

 

1. Tuyến xã.

-          Phát hiện trẻ có nguy cơ xuất huyết: ngạt, đẻ khó, non tháng.

-          Nhận biết các dấu hiệu xuất huyết ở da, rốn, đường tiêu hóa và bất kỳ một dấu hiệu nguy hiểm nào.

-          Xử trí:

+        Cầm máu: chảy máu rốn, chảy máu chỗ tiêm (băng ép).

+        Tiêm bắp 1 mg vitamin K1.

+        Chuyển tuyến an toàn.

2. Tuyến huyện.

-          Khám lâm sàng đánh giá mức độ xuất huyết.

-          Làm các xét nghiệm cơ bản để chẩn đoán nguyên nhân: thời gian máu chảy, thời gian máu đông, công thức máu (tiểu cầu)...

-          Xử trí:

+        Như tuyến xã.

+        Truyền dịch, truyền máu (tùy mức độ mất máu).

+        Thông đường thở, cung cấp oxygen.

+        Điều trị các rối loạn kèm theo (nếu có).

+        Chuyển tuyến an toàn khi vượt quá khả năng điều trị.

3. Tuyến tỉnh.

-          Xử trí như tuyến huyện.

-          Làm thêm các xét nghiệm: đông máu toàn bộ và một số các xét nghiệm khác để chẩn đoán nguyên nhân (chẩn đoán hình ảnh).

-          Xử trí:

+        Điều trị theo nguyên nhân.

+        Điều trị các rối loạn kèm theo.

 

+        Chăm sóc hỗ trợ.


(Nguồn: Hướng dẫn QG về các dịch vụ CSSKSS năm 2009)


Tin tức khác