Các bất thường trong thai nghén, chuyển dạ, sinh đẻ

PHÁT HIỆN CÁC DẤU HIỆU NGUY HIỂM, XỬ TRÍ VÀ CHUYỂN TUYẾN CÁC CẤP CỨU SẢN KHOA (2)

0652-05-29 14:53:00

3. Xử trí ban đầu.


Bệnh cảnh cấp cứu

Tại tuyến xã

Tại tuyến huyện

Tại tuyến tỉnh

3.1. Chảy máu:

3.1.1. Hướng xử trí chung:

- Tập trung nhân viên sơ cứu.

- Tư vấn, cho người bệnh và gia đình.

- Nếu có choáng: truyền ngay natri clorid 0,9% và/hoặc Ringer lactat.

- Đồng thời xử trí nguyên nhân chảy máu.

- Theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn

3.1.2. Chảy máu nửa đầu thai kỳ:

- Đang sẩy (sẩy thường cũng như sẩy trứng).

 

 

- Không được xử trí tại xã.

 

 

- Tiến hành hút, nạo sạch buồng tử cung.

 

 

Xử trí như tuyến huyện.

- Sẩy không hoàn toàn (không trọn, sót rau).

 

- Hồi sức chống choáng (nếu cần).

- Tiêm bắp oxytocin hoặc ergometrin  hoặc cho misoprostol 400 - 600 mcg ngậm dưới lưỡi hoặc đặt âm đạo

- Sau thủ thuật: thuốc co tử cung, kháng sinh (nếu cần thiết).

 

Xử trí như tuyến huyện.

 

- Nếu sản phụ chảy máu nhiều nguy hiểm đến tính mạng.

 

- Chuyển tuyến.

- Tiêm thuốc co tử cung

(trường hợp thấy khối thai thập thò có thể dùng kẹp hình tim gắp ra rồi chuyển).

Đồng thời tiến hành hồi sức chống choáng và hút buồng tử cung

Xử trí như tuyến huyện.

 

- Thai ngoài tử cung chưa vỡ.

 

- Chuyển tuyến.

 

-Nếu chẩn đoán xác định: phẫu thuật cắt bỏ khối thai

 

- Nếu chẩn đoán xác định: phẫu thuật mở hoặc phẫu thuật nội soi. Có thể bảo tồn vòi tử cung bằng điều trị nội khoa hoặc ngoại khoa.

- Thai ngoài tử cung vỡ

- Chuyển tuyến kết hợp hồi sức, hoặc mời tuyến trên chi viện.

- Phẫu thuật cấp cứu kết hợp hồi sức, truyền máu hoàn hồi (nếu có thể).

Phẫu thuật cấp cứu, hồi sức, truyền máu và truyền máu hoàn hồi nếu có thể

-Thai trứng.

- Chưa sẩy: chuyển tuyến.

- Đang sẩy: hồi sức và chuyển tuyến (gọi tuyến trên hỗ trợ).

- Chưa sẩy: chuyển tuyến.

- Đang sẩy: hồi sức, hút buồng tử cung, chuyển tuyến kèm theo bệnh phẩm.

- Chưa sẩy + đang sẩy: hồi sức, hút buồng tử cung.


(còn nữa)