Các bất thường trong thai nghén, chuyển dạ, sinh đẻ

PHÁT HIỆN CÁC DẤU HIỆU NGUY HIỂM, XỬ TRÍ VÀ CHUYỂN TUYẾN CÁC CẤP CỨU SẢN KHOA (4)

0629-05-29 14:53:00

3.3. Sốt cao:

3.3.1. Khi có thai:

 

 

 

- Chuyển tuyến.

- Có thể hạ nhiệt.

- Trước khi chuyển có thể dùng kháng sinh nếu nghi sốt  nhiễm khuẩn.

 

- Nhập viện theo dõi,  chẩn đoán nguyên nhân sốt và điều trị theo nguyên nhân đã xác định.

 

- Như với tuyến huyện.

 

 

3.3.2. Sau sẩy hoặc đẻ:

 

Nếu dưới 39oC có thể theo dõi, điều trị tại xã:

- Hạ nhiệt bằng thuốc và chườm mát.

- Kháng sinh và thuốc co tử cung nếu có chảy máu.

- Chuyển tuyến: nếu điều trị sau 3 ngày không hết sốt hoặc sốt trên 39oC.

 

Cho mọi trường hợp sốt:

- Nhập viện theo dõi, chẩn đoán nguyên nhân và điều trị theo nguyên nhân đã xác định.

- Có thể hút, nạo buồng tử cung nếu sót rau, sau khi đã điều trị kháng sinh 24 giờ.

- Chuyển tuyến tỉnh nếu là viêm phúc mạc toàn thể hoặc/và nhiễm khuẩn huyết.

- Như với tuyến huyện.

- Theo dõi, điều trị mọi nhiễm khuẩn kể cả viêm phúc mạc toàn bộ hoặc/và nhiễm khuẩn huyết bằng các phương pháp nội khoa và ngoại khoa.

 

3.3.3. Do các bệnh nội, ngoại khoa khác:

- Chuyển tuyến.

- Tùy theo nguyên nhân đưa về theo dõi và điều trị tại các khoa phù hợp.

- Như với tuyến huyện.

 

3.4. Đau bụng dữ dội:

- Không được tiêm bất cứ thuốc giảm đau nào.

- Nếu kèm theo choáng cần hồi sức, chống choáng.

- Chuyển tuyến hoặc mời tuyến trên chi viện.

- Cho nhập viện theo dõi, chẩn đoán xác định nguyên nhân và xử trí tùy theo nguyên nhân đó.

- Nếu có choáng: vừa hồi sức chống choáng vừa xử trí nguyên nhân.

- Như với tuyến huyện.(còn nữa)