Chăm sóc trong khi đẻ

BIỂU ĐỒ CHUYỂN DẠ (1)

3485-05-29 14:53:00

Tuyến áp dụng.

            Tất cả các tuyến.

Người thực hiện.

            Bác sĩ chuyên khoa sản, nữ hộ sinh, hoặc cán bộ y tế được bổ túc về sản khoa.

 

1. Chỉ định.

-          Tất cả các trường hợp chuyển dạ có tiên lượng đẻ được theo đường âm đạo (kể cả trường hợp có sẹo mổ cũ ở tử cung hoặc ngôi mông được chỉ định cho đẻ đường âm đạo) đều được theo dõi chuyển dạ trên biểu đồ.

-          Khi sản phụ đã được theo dõi bằng biểu đồ chuyển dạ thì từ lúc đó trở đi người theo dõi chuyển dạ không phải ghi tình hình diễn biến của họ trong phiếu theo dõi của bệnh án sản khoa, trừ các diễn biến đặc biệt không có chỗ ghi trong biểu đồ mới phải ghi trong bệnh án. Ví dụ sản phụ đột nhiên ra máu ồ ạt, bị ngất xỉu, co giật...

2. Loại trừ.

-          Phẫu thuật lấy thai chủ động.

-          Những trường hợp cấp cứu sản khoa cần xử trí ngay khi chưa chuyển dạ (do bệnh lý mẹ hoặc thai) hoặc cần kết thúc ngay cuộc chuyển dạ (dọa vỡ tử cung, chảy máu, thai suy cấp...).

-          Những trường hợp đến cơ sở y tế cổ tử cung đã mở hết, tiên lượng cuộc đẻ sẽ diễn ra trong ít phút.

3. Thời điểm bắt đầu ghi biểu đồ chuyển dạ.

-          Chỉ bắt đầu ghi biểu đồ chuyển dạ khi sản phụ đã có chuyển dạ thực sự (thời điểm này có thể khác với thời điểm sản phụ vào viện). Thời điểm bắt đầu ghi đó trên phần thủ tục của biểu đồ phải ghi đúng theo giờ và phút trong ngày nhưng khi theo dõi trên biểu đồ thì giờ đầu tiên theo dõi được làm “tròn số”.

4. Nội dung cần ghi trên biểu đồ chuyển dạ.

4.1. Tiến độ của chuyển dạ.

-          Độ mở cổ tử cung.

-          Độ xuống và lọt của ngôi thai.

-          Cơn co tử cung.

4.2. Tình trạng của thai.

-          Nhịp tim thai (đếm trong 1 phút).

-          Nước ối: mầu sắc, số lượng.                                                       

-          Sự chồng khớp (uốn khuôn) của đầu thai nhi.

4.3. Tình trạng của sản phụ.

-          Mạch, huyết áp.

-          Nhiệt độ.

-          Nước tiểu: protein 

-          Các thuốc đã được sử dụng.

-          Lượng dịch đã được bổ sung cho mẹ.


(còn nữa)
Tin tức khác