Chăm sóc trước đẻ

TƯ VẤN TRONG CHĂM SÓC SỨC KHOẺ SINH SẢN (2)

9090-04-20 14:52:59

4. Các bước của quá trình tư vấn.

4.1.  Gặp gỡ.

-          Cán bộ tư vấn chào hỏi thân thiện, nhiệt tình, mời khách hàng ngồi...

-          Tự giới thiệu về mình.

-          Trò chuyện tạo sự thoải mái, tin cậy.

4.2. Gợi hỏi.

-          Gợi hỏi nhu cầu, mong muốn, lý do khách hàng cần tư vấn. Tìm hiểu những nhu cầu về SKSS hiện tại và sắp tới của khách hàng.

-          Gợi hỏi các thông tin có liên quan đến các vấn đề cần được tư vấn (gia đình, điều kiện sống, bệnh sử, những lo lắng và hiểu biết của khách...).

-          Nên sử dụng câu hỏi mở, chú ý lắng nghe, quan sát.

4.3. Giới  thiệu.

-          Cán bộ tư vấn phải cung cấp những thông tin chính xác, phù hợp và cần thiết cho khách (cả mặt tích cực và tiêu cực, cả các yếu tố thuận lợi và không thuận lợi).

-          Sử dụng các phương tiện thông tin, giáo dục truyền thông phù hợp.

-          Cán bộ tư vấn không được áp đặt đối với khách.

4.4. Giúp đỡ.

-          Cán bộ tư vấn phải giúp khách hàng hiểu được thực chất vấn đề của họ để giúp họ lựa chọn quyết định phù hợp.

-          Hướng dẫn cụ thể giúp khách hàng biết phải làm gì để tự giải quyết vấn đề của mình.

4.5. Giải thích.

-          Giải thích những gì khách hàng còn thắc mắc hoặc hiểu chưa đúng.

-          Cung cấp tài liệu hướng dẫn có liên quan đến vấn đề của họ.

4.6.  Gặp lại.

Hẹn khách hàng quay trở lại để theo dõi kết quả hoặc giới thiệu tuyến trên để tư vấn, điều trị tiếp nếu cần thiết.

Trong 6 bước trên, trừ bước 1 và 6 là bước đầu và cuối của buổi tư vấn, còn lại các bước khác phải thực hành xen kẽ nhau, không phải theo thứ tự hết bước này mới chuyển sang bước khác. Trong 4 bước đó việc gợi hỏi là quan trọng nhất. Có gợi hỏi tốt mới biết được khách hàng suy nghĩ, hành động thế nào để giới thiệu, giúp đỡ và giải thích thiết thực nhất đối với họ.

5. Địa điểm tư vấn.

-          Cần kín đáo, bảo đảm tính riêng tư.

-          Cần có tranh ảnh, thông tin, chỉ dẫn, tài liệu hướng dẫn liên quan đến SKSS.


(Nguồn: Hướng dẫn QG về các dịch vụ CSSKSS năm 2009)


Tin tức khác