Phá thai an toàn

HƯỚNG DẪN CHUNG

9775-07-31 14:52:59

Phá thai là chủ động sử dụng các phương pháp khác nhau để chấm dứt thai trong tử cung cho thai đến hết 22 tuần tuổi.

 

 

Phần này bao gồm:

 

-          Tư vấn về phá thai.

-          Phá thai bằng phương pháp hút chân không (phá thai từ tuần thứ 6 đến hết tuần 12).

-          Phá thai bằng thuốc đến hết tuần thứ 9 (mifepriston và misoprostol).

-          Phá thai bằng thuốc từ tuần 13 đến hết tuần 22.

-          Phá thai bằng phương pháp nong và gắp từ tuần 13 đến hết tuần 18.

-          Qui trình xử lý bơm hút thai chân không bằng tay.

 

Một số khái niệm:

Phá thai bằng phương pháp ngoại khoa.

Sử dụng các thủ thuật qua cổ tử cung để chấm dứt thai kỳ, bao gồm hút chân không, nong và gắp.

Phá thai bằng thuốc.

Sử dụng thuốc để gây sẩy thai. Đôi khi thuật ngữ “phá thai nội khoa” cũng được sử dụng để mô tả thủ thuật này.

Tuổi thai.

Số ngày hoặc số tuần tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng đến khi đình chỉ thai nghén (chu kỳ kinh bình thường).

 

Các phương pháp phá thai đến hết tuần 12.

+        Phương pháp ngoại khoa: phương pháp được khuyến khích là hút chân không.

+        Phương pháp nội khoa: Các phương pháp dùng thuốc kết hợp giữa mifepriston và misoprostol cho các thai đến hết 9 tuần (63 ngày) (giới hạn này thay đổi tùy theo tuyến). Khi áp dụng phương pháp phá thai bằng thuốc cần phải có sẵn dịch vụ phá thai bằng phương pháp hút chân không để xử trí những trường hợp thất bại.

+        Phương pháp nong và nạo cần được thay thế bằng phương pháp hút chân không.

 

 

 

Các phương pháp phá thai từ tuần 13 đến hết tuần 22.

+        Phá thai bằng thuốc dùng misoprostol đơn thuần hay dùng kết hợp giữa mifepriston và misoprostol được áp dụng cho thai từ tuần 13 đến hết tuần 22.

+        Phương pháp nong và gắp sử dụng bơm hút chân không và kẹp gắp thai sau khi cổ tử cung đã được chuẩn bị bằng misoprostol được áp dụng cho thai từ tuần 13 đến hết tuần 18.

 

(Nguồn: Hướng dẫn QG về các dịch vụ CSSKSS năm 2009)

Tin tức khác