Thông báo - bài viết

Công văn 4905/BYT-BM-TE ngày 04/7/2016 về Hướng dẫn lịch tiêm vắc xin uốn ván cho phụ nữ có thai

Lịch tiêm chủng vắc xin phòng uốn ván cho phụ nữ có thai và phụ nữ độ tuổi sinh đẻ (15-35) gồm 05 mũi tiêm


Công văn 4905/BYT-BM-TE và Lịch tiêm chủng vắc xin phòng uốn ván xin download tại đây.

Tin tức khác