Thông báo - bài viết

Quyết định 1223/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời chăm sóc phụ nữ mang thai trong bối cảnh dịch bệnh do virus Zika

Trước tình hình dịch bệnh do virus Zika gây ra, Bộ Y tế đã nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, và kịp thời đưa ra Hướng dẫn tạm thời chăm sóc phụ nữ mang thai trong bối cảnh dịch bệnh Zika.

Xin download Quyết định 1223/QĐ-BYT kèm theo Hướng dẫn tại đâyTin tức khác