Tin tức - Sự kiện

Hội thảo phổ biến, lập kế hoạch chăm sóc SK bà mẹ, trẻ SS và Trẻ em

Ngày 25/8/2016, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo Phổ biến và lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em giai đoạn 2016 đến 2020.

 

 

 

Bs. Nguyễn Đức Vinh, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Bộ Y tế phát biểu khai mạc Hội thảo

 

Tham dự Hội thảo có Lãnh đạo Bộ Y tế và đại diện các Vụ/Cục trực thuộc Bộ Y tế; Lãnh đạo, cán bộ của các bệnh viện trung ương và Hà Nội (Bệnh viện Phụ sản TW, BV Bạch Mai, BV Phụ sản Hà Nội, BV Thanh Nhàn,…) và các chuyên gia đầu ngành về sản phụ khoa, nhi khoa. Đặc biệt, Hội thảo còn có sự tham dự của lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh, lãnh đạo bệnh viện và lãnh đạo khoa sản, khoa nhi/sơ sinh của BV đa khoa, chuyên khoa sản, chuyên khoa nhi, chuyên khoa sản – nhi của 30 tỉnh phía Bắc.

Tại Hội thảo, Bộ Y tế khẳng định chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em nhằm giảm tử vong bà mẹ, trẻ em và nâng cao chất lượng chăm sóc SKSS cho người dân là mục tiêu ưu tiên không những của ngành Y tế mà còn là của Đảng và Nhà nước. Đây cũng là mục tiêu mà Việt Nam đã cam kết với cộng đồng quốc tế trong việc duy trì kết quả thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ hướng tới thực hiện các chỉ tiêu về SKBMTE của Mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.

Tại Việt Nam, trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo và đầu tư của Đảng và Nhà nước, công tác chăm sóc sức SKBMTE/SKSS đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Các chỉ số về SKBMTE mà Việt Nam đạt được là tốt hơn so với các quốc gia có cùng mức thu nhập bình quân/đầu người. Tỷ số tử vong mẹ đã giảm 3 lần từ 233/100.000 trẻ đẻ sống vào năm 1990 xuống còn 69/100.000 trẻ đẻ sống vào năm 2010. Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi đã giảm gần 3 lần, từ 44,4‰ vào năm 1990 xuống còn 14,9‰ năm 2014. Tỷ suất tử vong trẻ em < 5 tuổi giảm hơn một nửa, từ 58‰ vào năm 1990 xuống còn 22,4 năm 2014.

Mặc dù đã có sự cải thiện rõ rệt về tình trạng SKBMTE nhưng còn có sự khác biệt khá lớn về tình trạng sức khỏe, tử vong của bà mẹ, trẻ em giữa các vùng miền, nhóm dân tộc. Tử vong trẻ sơ sinh vẫn còn cao, chiếm khoảng 70% số tử vong trẻ em dưới 1 tuổi. Tốc độ giảm tử vong mẹ, đặc biệt là tử vong trẻ em trong những năm gần đây đã có xu hướng chậm lại. Tuy tử vong mẹ và tử vong trẻ sơ sinh đã giảm mạnh, nhưng ước tính mỗi năm ở Việt Nam vẫn còn khoảng 580-600 trường hợp tử vong mẹ và trên 10.000 trường hợp tử vong trẻ sơ sinh.

Để giải quyết các vấn đề trên, trong giai đoạn 2016-2020, Bộ Y tế đã xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động Quốc gia về Chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em giai đoạn 2016-2020 bao gồm các định hướng chính sau:

  1. Xây dựng kế hoạch can thiệp dựa trên các bằng chứng khoa học;
  2. Áp dụng cách tiếp cận chăm sóc liên tục, toàn diện theo vòng đời (Continuum of Care) và tiếp cận toàn diện dịch vụ CSSKBMTE (Universal Access);
  3. Ưu tiên các can thiệp giảm tử vong mẹtử vong trẻ em. Tăng khả năng tiếp cận dịch vụ SKSS có chất lượng. Củng cố, tăng cường mạng lưới cấp cứu và điều trị sản khoa, nhi khoa;
  4. Tập trung làm giảm sự khác biệt về tình trạng sức khỏe và tử vong mẹ, tử vong trẻ em giữa các vùng miền, các nhóm đối tượng ưu tiên;
  5. Lựa chọn các can thiệp phù hợp với các điều kiện tự nhiên và xã hội, huy động tối đa sự tham gia của cộng đồng;
  6. Cung cấp các dịch vụ chăm sóc SKSS, trẻ em trọn gói, thiết yếu và hiệu quả, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng tuyến
  1. Tăng cường tính sẵn có và chất lượng của mạng lưới cung cấp dịch vụ; tăng cường mức độ sử dụng dịch vụ của người dân thông qua truyền thông, giáo dục sức khỏe;
  2. Ổn định và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ y tế làm công tác chăm sóc SKSS ở các cấp theo hướng chuyên môn hóa. Tăng cường thu hút cán bộ y tế chuyên ngành sản-nhi làm việc lâu dài tại miền núi và vùng khó khăn;
  3. Tiếp tục củng cố hệ thống thông tin về sức khỏe bà mẹ-trẻ em, nâng cao chất lượng báo cáo thống kê;
  4. Gắn kết chặt chẽ công tác làm mẹ an toàn/chăm sóc sơ sinh với các chương trình y tế liên quan.

Trên cơ sở đó, các địa phương sẽ có căn cứ để xây dựng kế hoạch hành động cũng như huy động các nguồn lực để thực hiện, qua đó sẽ góp phần thúc đẩy giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh và tử vong trẻ em, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Một số hình ảnh tại Hội thảo

 

 

 

 


 

Nguồn: Vụ SKBMTE