Thông báo - bài viết

Kế hoạch hành động quốc gia về dự phòng và kiểm soát ung thư cổ tử cung giai đoạn 2016-2025

Quyết định số 5240/QĐ-BYT ngày 23/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt tài liệu "Kế hoạch Hành động quốc gia về dự phòng và kiểm soát ung thư cổ tử cung giai đoạn 2016-2025"
Để xem nội dung chi tiết của Quyết định và Kế hoạch hành động, xin download tại đây.

Tin tức khác