Thông báo - bài viết

Thông tư mới Quy định về thăm khám, các quy trình sàng lọc để phát hiện, điều trị, xử trí các bất thường, dị tật của bào thai

Bộ Y tế mới ban hành Thông tư số 34/2016/TT-BYT ngày 21/9/2016 Quy định về thăm khám, các quy trình sàng lọc để phát hiện, điều trị, xử trí các bất thường, dị tật của bào thai

Để xem nội dung chi tiết của Thông tư, xin download tại đây.

Tin tức khác