Thông tư số 38/2016/TT-BYT ngày 31/10/2016 quy định một số biện pháp thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ tại các cơ sở khám chữa bệnh

Đăng vào 18/01/2018
Bộ Y tế mới ban hành Thông tư số 38/2016/TT-BYT ngày 31/10/2016 Quy định một số biện pháp thúc đẩy việc nuôi con bằng sữa mẹ tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Như vậy việc triển khai 10 điều kiện nuôi con bằng sữa mẹ và "Bệnh viện bạn hữu trẻ em" đã trở thành hoạt động chuyên môn thường qui của các cơ sở khám chữa bệnh và gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng của các cơ sở khám chữa bệnh.

Tin khác

Hội nghị khoa học chuyên ngành Sản phụ khoa và Nhi khoa (12/8/2019)