Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1 775/QĐ-BYT 28/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Hướng dẫn chăm sóc, quản lý tại nhà đối với phụ nữ có thai, bà mẹ cho con bú và trẻ sơ sinh mắc COVID-19
2 404/BC-BYT 24/03/2022 BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC CHĂM SÓC SỨC KHỎE BÀ MẸ - TRẺ EM, SỨC KHỎE SINH SẢN NĂM 2021, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022
3 BMTE 15/02/2022 TÀI LIỆU BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐIỀU TRỊ COVID-19 Ở TRẺ EM
4 BMTE 15/02/2022 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG CHỐNG DỊCH TẠI CƠ SỞ GIÁO DỤC KHI TỔ CHỨC DẠY, HỌC TRỰC TIẾP
5 ĐHYHN 15/02/2022 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC TRẺ EM NHIỄM SARS-CoV-2 TẠI NHÀ
6 BMTE 15/02/2022 Tài liệu Điều trị Covid-19 trẻ em tại bệnh viện
7 68/GM-BYT 12/02/2022 GIẤY MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ, CHĂM SÓC VÀ ĐIỀU TRỊ CHO TRẺ EM MẮC COVID-19
8 BMTE 27/12/2021 Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em xin giới thiệu bộ thông điệp truyền thông về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em DUYET LOI ICH VE NUOI CON BANG SUA ME
9 BMTE 27/12/2021 Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em xin giới thiệu bộ thông điệp truyền thông về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em CAC DAU HIEU BAT THUONG TRE SO SINH
10 BMTE 27/12/2021 Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em xin giới thiệu bộ thông điệp truyền thông về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ emLOI ICH CUA KHAM THAI DINH KY
11 BMTE 27/12/2021 Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em xin giới thiệu bộ thông điệp truyền thông về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em LOI ICH SO THEO DOI SUC KHOE
12 BMTE 27/12/2021 Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em xin giới thiệu bộ thông điệp truyền thông về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em NHUNG DAU HIEU NGUY HIEM TRONG THOI KY MANG THAI
13 BMTE 27/12/2021 Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em xin giới thiệu bộ thông điệp truyền thông về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em LUU Y CHO PHU NU KHAM THAI
14 BMTE 27/12/2021 PDF To gap-ApPhich
15 BMTE 27/12/2021 Thiết kế áp phích 1