Cục Công nghệ thông tin kỷ niệm 5 năm ngày thành lập và biểu dương các điển hình tiêu biểu

Đăng vào 20/10/2017

Tham dự lễ kỷ niệm có GS.TS Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế; TS. Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Nguyễn Thanh Tuyên, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và truyền thông; cùng đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, Tổng cục và Văn phòng Bộ Y tế; đại diện một số Sở Y tế, Bệnh viện, Viện nghiên cứu và các doanh nghiệp CNTT, đại diện các tổ chức quốc tế. Về phía Cục Công nghệ thông tin có PGS. TS. Trần Quý Tường, Cục trưởng Cục CNTT; TS. Lương Chí Thành, Phó Cục trưởng Cục CNTT; TS. Phạm Xuân Viết, Phó Cục trưởng Cục CNTT và toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong Cục.

PGS.TS Trần Quý Tường, Cục trưởng Cục CNTT đã ôn lại quá trình 5 năm xây dựng và trưởng thành của Cục CNTT,  Bộ Y tế. Xuất phát từ thực tiễn và yêu cầu tăng cường quản lý về CNTT y tế đòi hỏi phải có một tổ chức của Bộ Y tế để giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về CNTT y tế và thống nhất chỉ đạo ứng dụng CNTT trong cả nước. Năm 2012, đề án thành lập Cục CNTT chính thức được lấy ý kiến và thẩm định. Ngày 31/8/2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế, trong đó có Cục CNTT chính thức được Chính phủ thành lập. Ngày 20/10/2012, Cục Công nghệ thông tin chính thức đi vào hoạt động.

PGS.TS Trần Quý Tường, Cục trưởng Cục CNTT phát biểu tại hội nghị

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ Y tế, tập thể công chức, viên chức, người lao động Cục CNTT đã ổn định tổ chức và khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao. Với sự cố gắng, nỗ lực vươn lên của tập thể Cục CNTT và sự giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ của các Vụ, Cục, Văn phòng, Thanh tra Bộ và các đơn vị trong ngành y tế, Cục CNTT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cục CNTT đã chủ trì hoặc tham gia, phối hợp với các đơn vị của Bộ để tham mưu, tổ chức xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành nhiều văn bản pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật, tài liệu chuyên môn về CNTT y tế. Với sự hướng dẫn của Cục CNTT, ứng dụng CNTT y tế tại các đơn vị, địa phương đã có bước chuyển biến mạnh mẽ. 100% bệnh viện tuyến trung ương, 75% bệnh viện tuyến tỉnh và 70% bệnh viện tuyến huyện đã triển khai phần mềm quản lý bệnh viện.

5 năm sau ngày thành lập, đến nay Cục CNTT, Bộ Y tế đã xây dựng được đội ngũ 87 công chức, viên chức, người lao động, trong đó có 4 tiến sĩ, 27 thạc sĩ, còn lại là trình độ đại học. Phần lớn công chức, viên chức có kinh nghiệm công tác trong ngành y tế. Bên cạnh các nhiệm vụ chuyên môn, Cục CNTT cũng tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, hỗ trợ đồng bào các địa phương gặp thiên tai, bão lụt vượt qua khó khăn.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS. TS. Lê Quang Cường ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Cục CNTT trong thời gian qua. Cục CNTT đã chủ động tích cực nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo Bộ Y tế ban hành nhiều cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện đặc thù của Bộ; đẩy mạnh triển khai, ứng dụng CNTT trong ngành y tế. Nhiệm vụ của Cục CNTT trong giai đoạn mới rất nặng nề, do đó công chức, viên chức, người lao động của Cục phải tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được trong 5 năm qua, nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy trách nhiệm, không ngừng đổi mới tư duy, phong cách làm việc, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Ghi nhận những thành tích đạt được, Cục CNTT và PGS. TS Trần Quý Tường vinh dự được nhận bằng khen của Bộ Thông tin và truyền thông cho tập thể và cá nhân xuất sắc trong công tác quản lý và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế.. Bộ Y tế tặng bằng khen cho 16 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển của đơn vị.

Cục CNTT và PGS. TS. Trần Quý Tường vinh dự được nhận bằng khen của Bộ TTTT đối với tập thể và cá nhân xuất sắc trong công tác quản lý và ứng dụng CNTT trong lĩnh vực y tế

GS.TS. Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế và TS.Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế trao bằng khen đối với 16 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển của đơn vị