Diễn tập bảo đảm an toàn thông tin lĩnh vực Y tế

Đăng vào 23/11/2017

Trong khuôn khổ phối hợp với cơ quan chủ trì các lĩnh vực quan trọng, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị Diễn tập bảo đảm an toàn thông tin, phòng, chống tấn công mạng cho các hệ thống thông tin lĩnh vực Y tế diễn ra sáng 23/11 tại Hà Nội.

Hội nghị có sự tham gia của một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bệnh viện, tổ chức liên quan trong lĩnh vực Y tế trên phạm vi cả nước.

Với Thông điệp “Đưa diễn tập an toàn thông tin vào thực chất”, các cuộc diễn tập trong Chuỗi sự kiện Diễn tập bảo đảm an toàn thông tin cho lĩnh vực quan trọng sẽ tập trung chú trọng vào việc trang bị cho cán bộ kỹ thuật kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tế và sự nhanh nhạy, ứng phó xử lý tình huống khi xảy ra tấn công mạng, nguy cơ, mối đe dọa về an toàn đối với các hệ thống thông tin.