Đoàn công tác liên ngành giám sát tình hình triển khai dự án bạn hữu trẻ em tại tỉnh ninh thuận

Đăng vào 22/01/2018

Tham gia đoàn công tác, về phía các cơ quan Chính phủ có: Bà Nguyễn Hải Yến, Phó Vụ trưởng Vụ kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bà Nguyễn Thúy Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ Quốc tế, Văn phòng Chính phủ; PGS.TS Lưu Thị Hồng, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, TS Phan Lê Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Y tế; Bà Phạm Thị Hồng Vân, Cục quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài Chính và các chuyên viên thuộc các Bộ. Về phía Liên hợp quốc có: Bà Ritsu Nacken, Quyền trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam, ông  Jesper Moller, Phó trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam và các cán bộ thuộc văn phòng UNFPA, UNICEF.

Buổi làm việc của Đoàn công tác liên ngành tại tỉnh Ninh Thuận

 

Dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Ninh Thuận do Quỹ Nhi đồng Liên hợp Quốc (UNICEF) và Quỹ Dân số Liên hợp Quốc (UNFPA) tài trợ trong khuôn khổ Chương trình hợp tác Quốc gia với Liên hợp quốc giai đoạn 2012-2016 với 2 mục tiêu chính là hỗ trợ những trẻ em thiệt thòi và dễ bị tổn thương được cung cấp các dịch vụ công chất lượng hơn trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và hỗ trợ quá trình giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ và dịch bệnh trong cộng đồng dân tộc thiểu số. Qua 4 năm thực hiện, Dự án đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; chăm lo cho trẻ em trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, dinh dưỡng, bảo vệ trẻ em và cải thiện sức khỏe cho phụ nữ; đặc biệt là trẻ em, phụ nữ vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số; nhiều mô hình can thiệp thí điểm bước đầu đạt được những kết quả như mong đợi, được các cấp, các ngành đánh giá cao.

Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận

 

Qua làm việc, đoàn giám sát đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Đồng thời, Đoàn đã trao đổi với lãnh đạo tỉnh và các ngành liên quan một số vấn đề về công tác quản lý và phương thức thực hiện dự án, việc lồng ghép các nội dung, nguồn lực của dự án vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, việc tiếp tục duy trì các kết quả đạt được sau khi dự án kết thúc, từ đó đưa ra các giải pháp để dự án hoạt động tốt hơn trong chu kỳ tới.