Tập huấn Tăng cường chất lượng Thẩm định tử vong mẹ năm 2015

Đăng vào 22/01/2018

Với mục tiêu của khóa tập huấn là: 1) Nâng cao năng lực cho cán bộ y tế tuyến tỉnh về kỹ năng  phân tích hồ sơ, đưa ra khuyến nghị  trong khi thực hiện thẩm định tử vong mẹ; 2) Cập nhật hướng dẫn thẩm định tử vong mẹ được sửa đổi bổ sung năm 2014 và tình hình thực hiện thẩm định tử vong mẹ.

PGS.TS Lưu Thị Hồng, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em phát biểu khai mạc chỉ đạo khóa tập huấn và trực tiếp trình bày, hướng dẫn thảo luận tại lớp tập huấn. Cùng tham gia trình bày, hướng dẫn cho khóa tập huấn còn có TS.BS Phạm Thị Hoa Hồng và TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, là những Chuyên gia sản phụ khoa có nhiều kinh nghiệm trong công tác sản khoa và thực hiện thẩm định tử vong mẹ. Học viên tham dự khóa tập huấn gồm 37 cán bộ y tế đang công tác tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản và khoa Sản, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi của 22 tỉnh, thành phố phía Nam.

Trong 3 ngày tập huấn, các học viên đã được cập nhật những nội dung: Tình hình tử vong mẹ của thế giới và Việt Nam; Thực trạng công tác thẩm định tử vong mẹ qua các năm từ 2011-2014 của Việt Nam; Đặc biệt các học viên đã được thực hành phân tích 08 hồ sơ thẩm định tử vong mẹ thông qua các bài tập nhóm; Xây dựng cải thiện chất lượng chăm sóc từ công tác thẩm định tử vong mẹ.

Một số hình ảnh của khóa tập huấn:

PGS.TS Lưu Thị Hồng khai mạc và chỉ đạo khóa tập huấn


PGS.TS Lưu Hồng hướng dẫn làm việc nhóm phân tích hồ sơ tử vong mẹ

TS Phạm Thị Hoa Hồng hướng dẫn làm việc nhóm phân tích hồ sơ tử vong mẹ

Học viên thảo luận làm bài tập nhóm phân tích hồ sơ tử vong mẹ

Học viên trình bày kết quả bài tập nhóm

 

Hải Ngọc