Họp Nhóm đối tác về Sức khỏe sinh sản lần thứ nhất năm 2015

Đăng vào 23/01/2018

Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Quyền Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp quốc, Lãnh đạo Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình, các tổ chức quốc tế như: WHO, UNICEF, Healthbridge, UNESCO, MSI, HSPH, Trung tâm phát triển truyền thông và sức khỏe, Italian Association for Aid to Children, ISDS, CCIHP, Concept foundation, Pathfinder và một số chuyên gia tư vấn độc lập.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Bà Ritsu Nacken - Quyền Trưởng đại diện UNFPA nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sửa đổi Luật dân số và ban hành Chương trình đào tạo Người đỡ đẻ có kỹ năng và Chăm sóc sơ sinh thiết yếu nhằm nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, nâng cao chất lượng sức khỏe bà mẹ, trẻ em nói riêng và sức khỏe nhân dân nói chung.

Các đại biểu thảo luận tại cuộc họp

 

Chương trình đào tạo Người đỡ đẻ có kỹ năng và Chăm sóc sơ sinh sớm thiết yếu nhằm chuẩn hóa các kỹ năng cơ bản cho các cán bộ đang trực tiếp làm công tác đỡ đẻ, góp phần làm giảm tai biến sản khoa và sơ sinh.

Mục tiêu của Luật dân số nhằm góp phần giải quyết những vấn đề liên quan đến dân số như mất cân bằng giới tính khi sinh, già hóa dân số, vấn đề sức khỏe sinh sản,... Đây là những vấn đề tồn tại sau 12 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số. Theo Kế hoạch, Luật dân số sửa đổi sẽ được phê duyệt và ban hành vào năm 2016.

Thông qua hội thảo, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em và Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình kêu gọi các tổ chức quốc tế cần quan tâm, hỗ trợ hơn nữa cả về kỹ thuật và tài chính đối với công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản và dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em