Hội thảo xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm giai đoạn 2014-2020

Đăng vào 24/01/2018

Tham dự Hội thảo có PGS.TS Lưu Thị Hồng, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Bộ Y tế, các chuyên viên của Vụ SKBMTE, đại diện các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế, đại diện các bệnh viện: Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Từ Dũ – TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Sản – Nhi Đà Nẵng, Bệnh viện Nhi Trung ương. Cùng tham dự Hội thảo còn có đại diện các tổ chức Quốc tế: UNICEF, WHO, SC, PLAN.

 PGS.TS Lưu Thị Hồng, Vụ trưởng Vụ SKBMTE khai mạc Hội thảo

Mục đích của Hội thảo lần này nhằm thảo luận và thống nhất kế hoạch hành động quốc gia về chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm giai đoạn 2014-2020. Hội thảo đã được nghe đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trình bày về Kế hoạch của khu vực về chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm.

Đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới phát biểu tại Hội thảo

BS Hoàng Anh Tuấn, thay mặt cho Vụ SKBMTE, đã trình bày Kế hoạch hành động quốc gia về chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm giai đoạn 2014-2020 của Việt Nam. Theo đó, mục tiêu chung của kế hoạch hành động là: đảm bảo khởi đầu khỏe mạnh cho mọi trẻ sơ sinh. Với 2 mục tiêu cụ thể, bao gồm: Giảm tử vong sơ sinh do các nguyên nhân có thể phòng tránh được thông qua việc mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ Chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm có chất lượng; Tăng cường năng lực hệ thống chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và tạo môi trường thuận lợi để nhân rộng các can thiệp Chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm (EENC). Các giải pháp được đưa ra nhằm đạt được các mục tiêu trên, bao gồm 5 giải pháp: 1. Tăng cường sự cam kết và ủng hộ về mặt chính trị và xã hội đảm bảo tạo các điều kiện thuận lợi cho Chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm; 2. Đảm bảo áp dụng nhất quán các hoạt động về Chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm; 3. Tăng cường nhân lực y tế đạt tiêu chuẩn người đỡ đẻ có kỹ năng, đảm bảo tính sẵn có cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư thiết yếu để thực hiện Chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm theo quy định của Bộ Y tế; 4. Huy động sự tham gia của gia đình và cộng đồng trong Chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm; 5. Nâng cao chất lượng và tính sẵn sàng của những thông tin về chu sinh.

BS Hoàng Anh Tuấn trình bày tại Hội thảo

Sau khi nghe các báo cáo, kế hoạch hành động quốc gia về Chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm, Hội thảo đã tiến hành thảo luận chung và chia nhóm thảo luận về các vấn đề liên quan.

Các đại biểu thảo luận tại Hội thảo

Để tiếp tục hoàn thiện Kế hoạch hành động quốc gia về chăm sóc thiết yếu sơ sinh thiết yếu sớm giai đoạn 2014-2020, trong thời gian tới, Vụ SKBMTE sẽ phối hợp, trao đổi với các đơn vị thuộc Bộ, các bệnh viện và các Tổ chức quốc tế.

Toàn cảnh Hội thảo

Nguồn: Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em