Tập huấn Tăng cường chất lượng Thẩm định tử vong mẹ năm 2014

Đăng vào 24/01/2018

Với mục tiêu của khóa tập huấn là 1) Nâng cao năng lực cho cán bộ y tế tuyến tỉnh về kỹ năng  phân tích hồ sơ, đưa ra khuyến nghị  trong khi thực hiện thẩm định tử vong mẹ; 2) Cập nhật hướng dẫn thẩm định tử vong mẹ được sửa đổi bổ sung năm 2014 và tình hình thực hiện thẩm định tử vong mẹ.

PGS.TS Lưu Thị Hồng, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em phát biểu khai mạc chỉ đạo khóa tập huấn và trực tiếp trình bày, hướng dẫn thảo luận tại lớp tập huấn. Cùng tham gia trình bày, hướng dẫn cho khóa tập huấn còn có TS Phạm Thị Hoa Hồng và TS Phan Trung Hòa, là những Chuyên gia sản phụ khoa có nhiều kinh nghiệm trong công tác sản khoa và thực hiện thẩm định tử vong mẹ. Học viên tham dự khóa tập huấn gồm 34 cán bộ y tế đang công tác tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản và khoa Sản của 22 tỉnh, thành phố trong toàn quốc.

Trong 3 ngày tập huấn, các học viên đã được cập nhật những nội dung: Tình hình công tác thẩm định tử vong mẹ qua các năm; Thực trạng công tác thẩm định tử vong mẹ của Việt Nam qua đánh giá của chuyên gia Tổ chức Y tế thế giới; Kết quả phân tích các hồ sơ thẩm định tử vong mẹ năm 2012 do Hội đồng thẩm định tử vong mẹ TW thực hiện; Cập nhật những thay đổi trong Hướng dẫn thẩm định tử vong mẹ năm 2014; Đặc biệt các học viên đã được thực hành phân tích hồ sơ thẩm định tử vong mẹ và cải thiện chất lượng chăm sóc thông qua các 3 bài tập nhóm.

Một số hình ảnh của khóa tập huấn:

PGS.TS Lưu Thị Hồng trình bày và chỉ đạo về thực hiện thẩm định TVM

PGS.TS Lưu Hồng hướng dẫn làm việc nhóm phân tích hồ sơ tử vong mẹ

  TS Phạm Thị Hoa Hồng hướng dẫn làm việc nhóm phân tích hồ sơ tử vong mẹ

Học viên thảo luận BT 3 về cải thiện các khuyến nghị 

Học viên trình bày kết quả bài tập nhóm

Hải Ngọc