Hội thảo thúc đẩy việc thực hiện chính sách cho cô đỡ thôn, bản

Đăng vào 24/01/2018

PGS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì Hội thảo

PGS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội thảo. Tham dự Hội thảo có PGS.TS Lưu Thị Hồng, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, PGS.TS Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế, Sở Nội vụ, Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản của các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang, Quảng Bình, Kom Tum và Gia Lai, Sơn La, Yên Bái. Tham dự Hội thảo còn có đại diện các Vụ, Cục của Bộ Y tế, các tổ chức quốc tế UNFPA, PLAN, WORLD, VISION, đặc biệt còn có sự tham dự của các cô đỡ thôn bản.

Cô đỡ thôn, bản tỉnh Hà Giang tham luận tại Hội thảo

Mặc dù đã được cải thiện đáng kể trong thời gian qua nhưng tỷ suất tử vong mẹ và tử vong sơ sinh tại khu vực miền núi vẫn cao gấp 3 – 4 lần mặt bằng chung toàn quốc. Nguyên nhân chủ yếu là do tại các vùng dân tộc miền núi vẫn còn tồn tại tập quán đẻ tại nhà không được nhân viên y tế chăm sóc. Để khắc phục tình trạng này, Bộ Y tế đã có chủ trương đào tạo cô đỡ thôn, bản để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc bà mẹ và trẻ em tại chỗ cho đồng bào các dân tộc thiểu số tại các vùng đặc biệt khó khăn.

Cô đỡ thôn, bản tỉnh Ninh Thuận tham luận tại Hội thảo

Ngày 08/03/2013, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 07/2013/TT-BYT quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản, trong đó quy định cô đỡ thôn, bản là một loại hình nhân viên y tế thôn, bản. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, tại một số địa phương vẫn chưa thực hiện được chế độ phụ cấp cho cô đỡ thôn, bản theo Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản.

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh tham dự Hội thảo

Tại Hội thảo, sau khi nghe các báo cáo tham luận và những chia sẻ về vai trò của cô đỡ thôn bản, điều kiện công tác và tình hình thực hiện chính sách đối với cô đỡ thôn bản, Hội thảo đã tiến hành thảo luận về các khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương trong việc thực hiện chế độ phụ cấp đối với cô đỡ thôn, bản. Qua Hội thảo này, các địa phương sẽ quan tâm và thực hiện tốt hơn những chính sách cho đội ngũ cô đỡ thôn, bản nhằm góp phần quan trọng trong việc giảm tỷ suất tử vong mẹ và tử vong sơ sinh.

Cô đỡ thôn, bản chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Bộ Y tế

Nguồn: Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em