Hội thảo khu vực châu Á-Thái Bình Dương về chăm sóc sơ sinh tại Việt Nam

Đăng vào 26/01/2018

Với mục tiêu của hội thảo là thống nhất định hướng về các ưu tiên can thiệp về chăm sóc sơ sinh cho các nước trong khu vực.

Bác sỹ CK2. Phan Thị Ninh, Phó Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em được sự ủy quyền của Lãnh đạo Bộ phát biểu khai mạc hội thảo. Đoàn cán bộ Việt Nam tham dự gồm có Lãnh đạo và chuyên viên Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em; Trưởng khoa đẻ và trung tâm hồi sức sơ sinh của bệnh viện Phụ Sản TW; Lãnh đạo khoa sơ sinh của bệnh viện Nhi TW; Lãnh đạo và cán bộ khoa đẻ, khoa sơ sinh và trung tâm chăm sóc sơ sinh non tháng/nhẹ cân (KMC) của bệnh viện Từ Dũ; Lãnh đạo khoa sơ sinh và khoa hồi sức sơ sinh của bệnh viện Nhi đồng 1, bệnh viện Nhi đồng 2; Đại diện bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng.

Trong 5 ngày hội thảo, các đại biểu đã được cập nhật những nội dung về chăm sóc sơ sinh như sau: Kế hoạch hành động về chăm sóc sơ sinh của khu vực giai đoạn 2014-2017; Giới thiệu các tài liệu hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới về chăm sóc sơ sinh; Chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm; Quản lý ngạt và hồi sức sơ sinh; Xử trí và chăm sóc trẻ sơ sinh non tháng và nhẹ cân, bao gồm phương pháp Kanguroo; Thẩm định tử vong sơ sinh và cải thiện chất lượng chăm sóc.

Các đại biểu cũng được xem các video hướng dẫn các thực hành về 4 can thiệp thiết yếu sớm chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh trong khi đẻ và ngay sau đẻ; được thực hành các kỹ năng chăm sóc, hồi sức sơ sinh trên mô hình; và trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về các thực hành chăm sóc Kanguroo, chăm sóc sơ sinh non tháng, nhẹ cân. Các đại biểu đã đến thăm quan, chia sẻ kinh nghiệm về mô hình chăm sóc sơ sinh tại bệnh viện Từ Dũ.

Trong thời gian hội thảo, mỗi ngày đều có làm việc nhóm để các quốc gia xác định các thiếu hụt, khó khăn trong công tác chăm sóc sơ sinh, dự kiến những định hướng ưu tiên trong việc nhân rộng thực hành chăm sóc thiết yếu sơ sinh sớm. Vào ngày kết thúc hội thảo, mỗi quốc gia đã xây dựng Kế hoạch cải thiện chất lượng chăm sóc sơ sinh và đưa ra 5 nội dung ưu tiên cần đề xuất hỗ trợ từ các tổ chức liên hiệp quốc trong 2 năm 2014-2015.

            Ngày 16/5/2014 PGs-Ts. Lưu Thị Hồng, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em thay mặt Lãnh đạo Bộ Y tế phát biểu bế mạc hội thảo. Phó Giáo sư Lưu Hồng đánh giá cao sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của các tổ chức liên hiệp quốc và các tổ chức quốc tế khác cho công tác chăm sóc sức khỏe Bà mẹ, trẻ em và trẻ sơ sinh tại Việt Nam. Sự hỗ trợ quý báu của các tổ chức quốc tế, đã góp phần vào thành công nhằm giảm tỷ lệ tử vong mẹ và tử vong trẻ sơ sinh ở Việt Nam. Đồng thời, PGs. Lưu Hồng cũng ghi nhận và biểu dương sự cố gắng nỗ lực của cán bộ hệ thống sản nhi, đại diện là các bác sỹ đến từ bệnh viện Phụ Sản, bệnh viện Nhi và bệnh viện Sản Nhi của Hà Nội, Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh.

Hải Ngọc

Một số hình ảnh của hội thảo

Đại biểu thực hành/làm mẫu xử trí tích cực giai đoạn 3 và cắt rốn chậm

Bs.Phan Thị Ninh chủ trì làm việc nhóm xác định những khó khăn, rào cản trong chăm sóc sơ sinh

PGs-Ts. Lưu Hồng chỉ đạo thảo luận xác định các can thiệp ưu tiên để tăng cường thực hành chăm sóc sơ sinh

Thăm quan và chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc sơ sinh tại bệnh viện Từ Dũ

Chăm sóc trẻ sơ sinh non tháng/nhẹ cân với phương pháp Kanguroo tại bệnh viện Từ Dũ