Bộ Y tế bổ nhiệm lãnh đạo Vụ Sức khoẻ Bà mẹ - Trẻ em

Đăng vào 21/11/2018
 
20.11.2018. BT trao quyết định chúc mừng.JPG
Đồng chí Bộ trưởng cùng các đồng chí trong Ban cán sự Đảng Bộ Y tế tặng hoa chúc mừng Tân Phó Vụ trưởng
 

20.11.2018. BT trao quyết định chúc mừng2.JPG
Đồng chí Bộ trưởng chúc mừng Tân Phó Vụ trưởng

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Ban cán sự và lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chúc mừng ông Tống Trần Hà đã được lãnh đạo Bộ tín nhiệm bổ nhiệm vào vị trí Phó Vụ trưởng Vụ Sức khoẻ Bà mẹ -  Trẻ em.  Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu trên cương vị mới, ông Tống Trần Hà tiếp tục nỗ lực phấn đấu, học tập, phát huy năng lực, khả năng công việc, đoàn kết với các cán bộ, công chức trong Vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hoàn thành những mục tiêu thiên niên kỷ, vì sự nghiệp phát triển của Ngành Y tế...

 

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Ông Tống Trần Hà trân trọng cảm ơn Ban Cán sự đảng Bộ Y tế, lãnh đạo Bộ đã tin tưởng bổ nhiệm ông vào vị trí lãnh đạo Phó Vụ trưởng Vụ Sức khoẻ Bà mẹ -  Trẻ em. Đồng chí Tân Phó Vụ trưởng cảm ơn các cơ quan liên quan và toàn thể cán bộ công chức người lao động Thanh tra Bộ Y tế trong thời gian qua đã luôn ủng hộ, đồng hành và giúp đỡ đồng chí thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Tân Phó Vụ trưởng Tống Trần Hà hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo, công chức trong Vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ, cũng như chương trình hành động đã đề ra. Tân Phó Vụ trưởng mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Vụ, sự phối hợp, cộng tác của tập thể cán bộ, công chức trong Vụ, để cùng Vụ Sức khoẻ Bà mẹ -  Trẻ em phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ giao./.