Tài liệu truyền thông chăm sóc sức khỏe phụ nữ mang thai, bà mẹ sau đẻ và trẻ sơ sinh cho đồng bào dân tộc thiểu số

Đăng vào 13/04/2022

Vụ Sức khỏe Bà mẹ trẻ em trân trọng giới thiệu bộ tài liệu truyền thông chăm sóc sức khỏe phụ nữ mang thai, bà mẹ sau đẻ và trẻ sơ sinh cho đồng bào dân tộc thiểu số. Vui lòng đăng tải theo đường Link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1UPYmBBjlW10LKMqkeIgDhbhsd0IYSUJu