Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
16 BMTE 27/12/2021 Thiết kế áp phích 2
17 5556/QĐ-BYT 04/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động phòng chống suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
18 BMTE 15/10/2021 Cẩm nang "Chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19"
19 BMTE 15/10/2021 Cấm nang chăm sóc sức khỏe trẻ nhỏ 4.0
20 BMTE 15/10/2021 Cẩm nang bà bầu 4.0
21 BMTE 15/10/2021 Cẩm nang lần đầu làm mẹ
22 2279/QĐ-BYT 04/06/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về chăm sóc sức khoẻ sinh sản, tập trung vào chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ giai đoạn 2021-2025
23 2279/QĐ-BYT 04/06/2021 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN, TẬP TRUNG VÀO CHĂM SÓC SỨC KHỎE BÀ MẸ, TRẺ SƠ SINH VÀ TRẺ NHỎ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
24 3178/QĐ-BYT 28/08/2020 Quyết định về việc ban hành “Kế hoạch hành động quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2020-2025”
25 3724/QĐ-BYT 26/08/2020 Quyết định Về việc phê duyệt tài liệu “Nội dung chuyên môn đào tạo cô đỡ thôn, bản”
26 BYT 26/08/2020 Nội dung chuyên môn đào tạo cô đỡ thôn bản
27 BMTE 25/06/2020 Sổ tay dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai
28 1271/QĐ-BYT 21/03/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời Dự phòng và xử trí viêm đường hô hấp cấp tính do chủng vi rút SARS-CoV-2 (COVID-19) ở phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh
29 BYT 19/03/2020 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SỔ THEO DÕI SỨC KHỎE BÀ MẸ VÀ TRẺ EM
30 BMTE 18/03/2020 File thiêt kế sổ Theo dõi Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em