Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
46 5383 27/08/2018 Bo cong cu khao sat nhan luc san nhi
47 11/BYT-BM-TE 30/07/2018 danh mục thiết bị mới
48 3755/BYT 21/06/2018 Quy định của Bộ Y tế về Thành phần gói đỡ đẻ sạch
49 Bao cao 14/04/2018 EXPLORING BARRIERS TO ACCESSING MATERNAL HEALTH AND FAMILY PLANNING SERVICES IN ETHNIC MINORITY COMMUNITIES IN VIET NAM
50 Báo cáo 14/04/2018 FINAL REPORT Viet Nam Midwifery Report 2016
51 Báo cáo 12/04/2018 NHỮNG RÀO CẢN TRONG TIẾP CẬN CÁC DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE BÀ MẸ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM
52 Báo cáo hộ sinh Việt Nam 2016 31/12/2017 Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em xin giới thiệu báo cáo hộ sinh việt nam 2016
53 7358/QĐ-BYT 15/12/2016 Quy định sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ
54 6734/QĐ-BYT 15/11/2016 Quyết định 6374/QĐ-BYT ngày 15/11/2016 về việc phê duyệt tài liệu hướng dẫn chuyên môn Chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong và ngay sau mổ lấy thai
55 38/2016/TT-BYT 31/10/2016 Thông tư số 38/2016/TT-BYT ngày 31/10/2016 quy định một số biện pháp thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ tại các cơ sở khám chữa bệnh
56 28/2014/TT-BYT 31/10/2016 Thông tư 28/2014/TT-BYT ngày 14/8/2014 quy định Nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành y tế
57 3884/QĐ-BYT 31/10/2016 Quyết định 3884/QĐ-BYT ngày 30/09/2014 về việc đính chính thông tư số 06/2014/TT-BYT ngày 14/02/2014 của Bộ Y tế
58 4520/QĐ-BYT 22/08/2016 Quy định một số biện pháp thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ
59 7217/BYT-BMTE 29/09/2015 Công văn 7217/BYT-BMTE về tổ chức kiểm tra công tác CSSKSS năm 2015
60 37225/BYT-BM-TE 03/06/2015 Công văn 3725 /BYT- BM-TE ngày 3/6/2015 về việc Báo cáo khảo sát tình hình triển khai đơn nguyên sơ sinh tại các tuyến (kèm theo mẫu báo cáo)