Tìm kiếm văn bản

STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
61 10/2015/NĐ-CP 28/01/2015 Nghị định 10/2015/NĐ-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật TTTON và điều kiện mang thai hộ vì mục đích NĐ
62 01/CT-BYT 09/01/2015 Chỉ thị 01/CT-BYT về việc Tăng cường sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh
63 5315/QĐ-BYT 26/12/2014 Quyết định 5315/QĐ-BYT về việc phê duyệt tài liệu Hướng dẫn sử dụng thông tin lồng ghép CSSKSS và DPLT HIV từ mẹ sang con
64 5063/QĐ-BYT 05/12/2014 Quyết định 5063/QĐ-BYT về việc phê duyệt chương trình và tài liệu đào tạo "Nuôi dưỡng trẻ nhỏ"
65 4869/QĐ-BYT 21/11/2014 Quyết định 4869/QĐ-BYT ngày 21/11/2014 về viêc phê duyệt tài liệu Hướng dẫn thẩm định tử vong mẹ
66 4673/QĐ-BYT 10/11/2014 Quyết định 4673/QĐ-BYT về việc phê duyệt TL hướng dẫn chuyên môn CS thiết yếu bà mẹ, trẻ SS trong và ngay sau đẻ
67 100/2014/NĐ-CP 06/11/2014 Nghị định 100/2014/NĐ-CP quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ, nhỏ bình bú và vú ngậm nhân tạo
68 3982/QĐ-BYT 03/10/2014 Quyết định 3982/QĐ-BYT ngày 03/10/2014 về việc phê duyệt tài liệu hướng dẫn "Kỹ năng cơ bản của người đỡ đẻ"
69 27/2014/TT-BYT 14/08/2014 Thông tư 27/2014/TT-BYT ngày 14/8/2014 quy định Hệ thống biểu mẫu thống kê y tế áp dụng đối với các cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện và xã
70 29/2014/TT-BYT 14/08/2014 Thông tư 29/2014/TT-BYT ngày 14/8/2014 quy định Biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê y tế áp dụng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân
71 2847/QĐ-BYT 15/08/2012 Quyết định 2847/QĐ-BYT về việc phê duyệt chương trình và tài liệu đào tạo Cô đỡ thôn bản
72 2718/QĐ-BYT 02/08/2012 Quyết định 2718/QĐ-BYT về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về CS SKSS tập trung vào làm mẹ an toàn CS sơ sinh giai đoạn 2011-2015
73 12/2012/TT-BYT 05/07/2012 Thông tư 12/2012/TT-BYT Ban hành Quy trình kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và thụ tinh trong ống nghiệm
74 2013/QĐ-TTg 14/11/2011 Quyết định phê duyệt Chiến lược dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020
75 2013/QĐ-TTg 14/11/2011 Quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030