Quyết định về việc ban hành “Kế hoạch hành động quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2020-2025”

Đăng vào 31/08/2020

Chi tiết văn bản:

Số / ký hiệu 3178/QĐ-BYT
Ngày BH 28/08/2020
Ngày hiệu lực 28/08/2020
Người ký
CQ ban hành Bộ Y tế
Loại
Lĩnh vực
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm :

Tìm kiếm văn bản